MÀSTER GÉNERE I COMUNICACIÓ

Màster per al canvi social!. És una nova oferta docent del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, de la Facultat de Comunicació de la UAB. El màster està dirigit a periodistes i professionals d’altres àmbits (sociologia, humanitats, comunicació audiovisual, publicitat, etc.) que vulguin treballar la comunicació des de la perspectiva de gènere.

El nou màster propi ofereix una sòlida formació teòrica i pràctica per poder incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació. Els diferents mòduls i assignatures cobreixen la formació en tots els formats informatius (premsa escrita, ràdio i televisió) així com la publicitat, el cinema, el còmic o les sèries de televisió. El periodisme a través d’Internet, les xarxes socials, els documentals interactius o el periodisme de dades adquireixen un paper fonamental per tal d’informar des de la igualtat en nous espais comunicatius. Un grup de joves entusiastes de les noves tecnologies coordinaran sessions pràctiques centrades en els nous formats digitals per tal d’aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix la xarxa.

Amb  un professorat format per més d’una quarantena de persones expertes en les diferents disciplines, el màster vol ser una eina d’apoderament de les persones que el cursin, per la qual cosa inclou un ventall d’activitats pràctiques que les ajudin a posicionar-se com a professionals amb visió de gènere.