MÒDUL 1: Gènere, Comunicació i canvi social

Aquest mòdul ofereix una panoràmica general sobre les relacions entre el concepte de gènere i la comunicació. Una introducció al marc normatiu actual, a les metodologies per analitzar els mitjans i per informar des d’una perspectiva de gènere en els diferents àmbits i suports comunicatius.

CONTINGUTS

  • Representació i gènere en els mitjans de comunicació.
  • Per a una metodologia periodística amb perspectiva de gènere.
  • Teoria feminista i mitjans de comunicació.
  • Les violències socials contra les dones i els mitjans de comunicació.
  • Mecanismes de producció dels estereotips de gènere.

CALENDARI

S’impartirà del 9 d’octubre a l’1 de novembre de 2018, els dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 20:15h.

 

ASSIGNATURES

Sistema sexe/gènere (2h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

Vivim en una societat diversa en expressions de sexe, de gènere, d’ideologies, de cultures. I els mitjans no reflecteixen aquesta diversitat. La comunicació està travessada per una mirada heteropatriarcal i androcèntrica que a través de diferents recursos lingüístics, visuals i orals transmet i perpetua el sexisme dels discursos dels mitjans.

Per poder construir una nova informació no sexista cal que aprenguem a identificar i deconstruir aquests discursos que situen les dones i totes les persones que no s’identifiquen des del subjecte home en l’alteralitat.

Aprendrem i aprofundirem en diferents conceptes com són el sistema sexe gènere, l’androcentrisme, l’heteropatriarcat, el masclisme i les violències simbòliques, entre d’altres.

Aproximació a la teoria feminista: de las pioneres als feminismes del segle XXI (4h)

Sonia Herrera Sánchez

Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat a la línia d’Estudis audiovisuals des de la perspectiva de gènere. Està especialitzada en educomunicació, periodisme de pau i estudis feministes en les ciències socials. Dedica la seva tasca investigatòria a l’anàlisi i crítica feminista de mitjans de comunicació amb èmfasi en la representació del feminicidi i la violència masclista al cinema. És membre de diverses organitzacions i associacions com la Casa Iberoamericana de la Mujer de Barcelona, la Taula per Mèxic y WILPF. i ha publicat diversos articles i assaigs sobre comunicació, cinema i violència contra les dones des de les epistemologies feministes. Blog personal: La lente violeta

Descripció de l’assignatura

De què parlem quan parlem de feminisme? On situem el seu origen? Feminisme o feminismes? Tot recollint els principals conceptes de la teoria feminista i desentranyant les arrels culturals de la desigualtat de gènere, en aquesta assignatura farem un recorregut que ens durà des de la Querelle des Femmes a la postmodernitat; del sufragisme a la teoria queer, l’ecofeminisme i els feminismes postcolonials i comunitaris; de la Revolució Francesa i el feminisme catòlic del segle XIX al ciberfeminisme; d’Olympe de Gouges, Flora Tristán, Clara Zetkin i Simone de Beauvoir a Monique Wittig,  Teresa de Lauretis,  Vandana Shiva, Angela Davis,  Chandra Tapalde Mohanty, Judith Butler, Gloria Anzaldúa o Sayak Valencia.

I després d’aquest viatge en el temps que ens portarà des de l’Edat mitjana a l’actualitat i més enllà, ens interrogarem sobre la relació que tenen els feminismes amb els mitjans de comunicació i ens acostarem a algunes figures i organitzacions essencials que han treballat (i treballen) pels drets de les dones des de diferents sectors comunicatius.

Marc Legal (4h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

Introducció al marc legal i teòric, general i periodístic, en l’àmbit del gènere i la comunicació. Cal conèixer aquest marc legal per enfortir-nos i reconèixer que no fem res més que demanar que es compleixi la legislació.

Aprofundirem en els ODS amb perspectiva feminista;  la Convenció interamericana per prevenir, sancionar  i eradicar la violència contra la dona;  Protocolo sobre los Derechos de la Mujer en África de la Unión Africanala  Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat;  Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;  Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació; Recomanacions per al tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació, entre d’altres.

Perspectiva de gènere en el l’ofici periodístic (7h)

Susana García Medrano

Vaig estudiar una llicenciatura en Sociologia Rural. Vaig cursar les Especialitats en Psicoteràpia Gestalt i Psicoteràpia Corporal Biodinàmica. Vaig fer un master en Dansa Moviment Teràpia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sóc educadora feminista i facilitadora grupal. M’he especialitzat en el disseny, implementació i avaluació de programes educatius com a tallers, diplomats, cursos i classes amb molt diverses poblacions com a estudiants universitaris i de postgrau; joves i dones capdavanteres en contextos rurals, urbans i indígenes; professionals d’institucions de salut, educatiu, de justícia i exèrcit i activistes d’organitzacions civils. M’he especialitzat en la prevenció i tractament de la violència contra les dones, especialment violència sexual. Un altre dels meus temes d’especialitat és la promoció de la cura i la prevenció de la síndrome de desgast amb eines de la pedagogia constructivista, l’aprenentatge significatiu, la dansa moviment teràpia i la psicoteràpia Gestalt. Des de fa any i mig treball amb població migrant a Glasgow, la ciutat en la qual actualment radico.

Descripció de l’assignatura

Triar la perspectiva de gènere com a eix en la vida professional obeeix a raons personals i col·lectives. La història familiar, les experiències de vida, la influència política i el compromís amb el desenvolupament social són solament algunes de les facetes que defineixen que algunes persones vulguin dedicar la seva vida a visibilizar, disminuir o rescabalar els danys que la inequitat de gènere genera. Les motivacions individuals tenen una influència directa en definició d’agendes personals i professionals. Tenir consciència de les pròpies agendes resulta necessari aclarir aquells aspectes que se solen ometre. Durant les tres sessions es promourà la reflexió sobre les motivacions personals i la seva influència en el treball. També es posarà en pràctica la identificació dels subjectes de gènere i les categories de possible En l’última sessió s’abordarà el tema de la cura com a aposta ètica i com a requisit per a l’exercici d’un periodisme que reprengui allò personal com a polític.

Génere i representació informativa (4h)

Joana Gallego

Juana Gallego és professora titular de la UAB, experta en Gènere i Comunicació i autora dels següents llibres (entre uns altres).

  • De reines a ciutadanes. Mitjans de comunicació, motor o rèmora per a la igualtat? (2013).
  • Periodisme Social (amb Maria Luengo) (2014).
  • Eva retorna la costella. El nou estat de consciència de les dones (2009).
  • In the Wake of Ana Orantes. For an Ethical Representacion of Violence Against Womenin Gender an Violence in Spanish Culture (2017).

Descripció de l’assignatura

En aquesta assignatura de reflexionarà sobre la representació d’homes i dones en els mitjans de comunicació, fonamentalment en la informació, la assimetria en la representació i les causes que l’originen. També es contemplaran les noves tendències que s’albiren, així com la manera de introduir la perspectiva de gènere en la informació.

Metodologia/TFM (4h)

Jaume Soriano

Jaume Soriano és doctor en Ciències de la Informació i professor titular al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona. En matèria de gènere i comunicació ha investigat sobre la transmissió d’estereotips de gènere en el treball periodístic (La prensa por dentro), el paper de les dones en la professió periodística (La pseudofeminización de la profesión periodística) i la recepció que les víctimes fan dels continguts informatius sobre violència masclista (Las mujeres ante la información sobre violència de género). Altres línies re recerca són la metodologia de la recerca en comunicació, l’anàlisi del discurs periodístic i el pluralisme informatiu.

Descripció de l’assignatura

La matèria Metodologia/TFM té el propòsit d’orientar a les estudiants sobre els mètodes per a una investigació crítica en gènere i comunicació. A les sessions s’impartiran coneixements introductoris sobre la construcció d’objectes d’estudi i el disseny metodològic de la recerca. A més de les explicacions del professor, els continguts es treballaran mitjançant l’anàlisi de casos i la discussió de les participants al màster.

Violències sexuals i dones valentes. Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals (2h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

Les agressions sexuals són una de les múltiples expressions de les violències sexuals que patim majoritàriament les dones, les adolescents i les nenes i les nens. El tractament del mitjans de comunicació no fan més que revictimizar i culpabilitzar les persones agredides i justificar les persones agressores.

Desmuntarem aquest discurs per situar les agressions sexuals com el problema estructural i polític que és i posarem en valor els processos de recuperació i de resiliència de les persones que pateixen agressions sexuals.

Violències masclistes: com desmuntar-les amb les recomanacions periodístiques (2h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

La professió periodística  té nombroses recomanacions per informar des d’una perspectiva feminista i desmuntar així les múltiples violències masclistes que de forma implícita i explícita transmeten els mitjans de comunicació.

Coneixerem i aprofundirem en aquestes recomanacions per construir nous discursos que donin eines a la ciutadania per  construir una mirada crítica que sigui capaç de transformar els imaginaris sexistes.

Taller de redacció periodística (9h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

Aprendrem a deconstruir els discursos masclistes dels mitjans amb la pràctica periodística traslladant la teoria a la feina quotidiana com a professionals del periodisme.

Treballarem en diferents gèneres periodístics per posar a prova la nostra capacitat de construir un periodisme feminista.