MÒDUL 3: Comunicació econòmica, política i perspectiva de gènere

Aquest mòdul posa l’accent en la informació política des d’una perspectiva de gènere. Es treballarà la presència de la dona en els escenaris globals, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a Catalunya. El mòdul aprofundirà en les informacions sobre les noves iniciatives crítiques que s’estan gestant en diferents àmbits com són els processos de desenvolupament dels països del Sud i les entitats del Tercer sector.

CONTINGUTS

 • Informació econòmica per a la transformació social.
 • La dona protagonista de l’economia.
 • Informació de gènere i espai polític a la UE.
 • Les dones en la política espanyola i catalana. El poder i la representació mediàtica.
 • La construcció del rol femení en els espais públics/privats i la seva representació informativa.

CALENDARI

S’impartirà del 1 al 23 de desembre de 2020, els dimarts i dijous de 16:00 a 20:15h i dimecres de 16:00 a 19:00h.

ASSIGNATURES

Els grans reptes econòmics i socials del món actual (6h)

Carlos Zeller

Periodista i assagista. Investigador social. Especialista en temes de desigualtat. Membre del Departament d’Estudis de la Fundació APIP_*ACAM (2000-2017). Editor i director de projectes editorials. Consultor internacional. Membre de la redacció de la Revista de ciències socials Clivatge . Universitat de Barcelona. Autor d’informes monogràfics sobre la tracta de dones i les noves sociologies de l’oci masculí a Europa. Moviments de població i feminització de les migracions: Informes per a Parlament Europeu i altres organismes internacionals.

Línies de Treball actuals:

 1. Democràcia i periodisme.
 2. Les desigualtats i la democràcia.
 3. Les dones en el Sud Global. Economia política dels feminicidios.

Descripció de l’assignatura

Els grans reptes econòmics i socials és un seminari introductori a un conjunt de problemes socioeconòmics claus mirats a escala global i des d’una perspectiva de gènere. El primer enfocament és periodístic. Implica una fonamentació, des de les ciències socials i des d’una teoria del periodisme i de la democràcia, de la jerarquització dels temes a treballar. L’objectiu primer és introduir els interrogants: Com mirar periodísticament les realitats econòmiques i socials amb perspectiva democràtica i de gènere? Com abordar el seu tractament periodístic?

Les dones en política (2h)

Maria Serrano

Llicenciada en Periodisme per la UAB l’any 2009. Postgrau en La comunicació dels conflictes i la pau (UAB) i Màster en Unió Europea (UNED). La meva experiència professional té el focus en els àmbits del periodisme i la comunicació corporativa i institucional. També he exercit la docència, com a col·laboradora del Màster en Gènere i Comunicació i com a professora associada a la UAB. Actualment formo part de l’equip d’Almena Cooperativa Feminista, i des d’aquí treballo per promoure i facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en tot tipus de comunicacions.

Descripció de l’assignatura

L’assignatura aborda com és la presència de les dones en l’àmbit polític. Es tracta de visibilitzar desigualtats de gènere i sostres de vidre, i d’identificar connexions rellevants amb l’agenda feminista. A més, l’assignatura revisa les diferents violències que pateixen les dones que tenen visibilitat pública en l’espai polític, violències que es transmeten, es reprodueixen i s’exerceixen també a través de la comunicació.

Europa i les desigualtats de gènere (2h)

Maria Serrano 

Llicenciada en Periodisme per la UAB l’any 2009. Postgrau en La comunicació dels conflictes i la pau (UAB) i Màster en Unió Europea (UNED). La meva experiència professional té el focus en els àmbits del periodisme i la comunicació corporativa i institucional. També he exercit la docència, com a col·laboradora del Màster en Gènere i Comunicació i com a professora associada a la UAB. Actualment formo part de l’equip d’Almena Cooperativa Feminista, i des d’aquí treballo per promoure i facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en tot tipus de comunicacions.

Descripció de l’assignatura

L’assignatura revisa quines són les principals normes i mecanismes institucionals que s’han posat en marxa, en el marc del procés de construcció europea, per avançar cap a l’eliminació de les desigualtats entre dones i homes. En concret, posa el focus en dues grans organitzacions: el Consell d’Europa i la Unió Europea. Igualment, presenta eines que formen part de les estratègies d’informació i comunicació d’aquestes institucions.

Dones i mercat laboral (6h)

Teresa Torns

Teresa Torns és llicenciada i doctora en Sociologia per la Universidad de Deusto. És professora jubilada del Departament de Sociologia de la UAB. És membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i del “Seminari d’Estudis de la Dona” (SED) del Departament de Sociologia de la UAB. És també sòcia de la “Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). La seva activitat investigadora ha estat dedicada a la recerca de les desigualtats de gènere en relació al treball: el mercat de treball, el treball domèstic i de cura en la vida quotidiana, el temps i el benestar quotidià, les polítiques de temps i la conciliació. I també darrerament es dedica a qüestions relacionades amb les dones i la ciencia.

Descripció de l’assignatura

El curs pretén posar de manifest la situació de les dones al mercat laboral, a partir de clarificar el que són els mites i certeses entorn les dones i el treball a la nostra societat. Es farà una breu introducció sobre el significat del concepte de treball i un repàs de la situació laboral de les dones tenint present les fonts d’informació existents: estadístiques oficials, catalanes, espanyoles i europees i d’altres estudis especialitzats). També es farà un breu balanç de les polítiques laborals dutes a terme per afavorir l’ocupació i el treball femenins. L’objectiu és aconseguir que les anàlisis d’aquesta situació capacitin l’alumnat per allunyar-se dels tòpics i estereotips establerts sobre aquestes qüestions.

Violències masclistes: feminicidis i crims d’estat (4h)

Isabel Muntané

Periodista feminista, especialitzada en violències masclistes i mitjans de comunicació. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i estudis en la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques. Treballa des de l’acadèmia i des de la pràctica professional per ajudar a construir uns mitjans de comunicació no sexistes. Professora associada del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere i Comunicació de la UAB. Col·labora en diferents mitjans de comunicació i és investigadora de l’Observatori ORIGEN i de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes de la UAB. Sòcia fundadora d’Almena Cooperativa Feminista i impulsora del col·lectiu OnSónLesDones.

Descripció de l’assignatura

A través de recerques científiques, les feministes hem diferenciat les formes de violència, erradicat conceptes misògins no científics com el de crim passional, però veiem una gran resistència, sobretot a Europa, a qualificar els assassinats de dones per violència masclista com a feminicidis. El feminicidi, segons l’antropòloga Marcela Lagarde, és la culminació de la violència contra les dones. Diferents formes de violència de gènere, classe, ètnia,  edat, ideologia i política contra les dones es concatenen i potencien en un temps i un territori determinats i culminen amb morts violentes sense que els estats intervinguin. Des d’aquí, es tracta d’una fractura de l’Estat de dret que afavoreix la impunitat. Per això quan parlem de feminicidi estem parlant de crim d’Estat. Aprofundirem en el concepte de feminicidi per a entendre quin ha de ser el seu ús i que implica apostar per determinada terminologia.

Ecofeminisme (2h)

Christel Keller

Llicenciada en Antropologia i en Ciències Polítiques i màster en Estudis de Gènere, Dones i Ciutadania. Actualment és estudiant de doctorat del Programa Interuniversitari d’Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques; investigadora predoctoral al grup de recerca Societat, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya; i membre de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures en la mateixa universitat. Des de l’any 2008 ha estat investigadora social i consultora a diferents entitats especialitzades en polítiques d’igualtat i estudis de gènere. Ha participat en diferents projectes de recerca en l’àmbit del treball remunerat i no remunerat, la gestió de les cures, l’impacte de la crisi sobre les condicions de vida de les dones i la transversalització de la perspectiva de gènere a la política pública.

Descripció de l’assignatura

En la sessió dedicada a l’Ecofeminisme, es presenten les idees clau que vinculen el sistema d’opressió patriarcal, amb l’antropocentrisme i el capitalisme productivista extractivista, proporcionant una visió de l’economia feminista més àmplia i sensible amb la totalitat de la vida. Així mateix, s’exposen els principals corrents que integren l’ecofeminisme, el seu context i les tensions que integren.

Economia feminista (2h)

Christel Keller

Llicenciada en Antropologia i en Ciències Polítiques i màster en Estudis de Gènere, Dones i Ciutadania. Actualment és estudiant de doctorat del Programa Interuniversitari d’Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques; investigadora predoctoral al grup de recerca Societat, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya; i membre de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures en la mateixa universitat. Des de l’any 2008 ha estat investigadora social i consultora a diferents entitats especialitzades en polítiques d’igualtat i estudis de gènere. Ha participat en diferents projectes de recerca en l’àmbit del treball remunerat i no remunerat, la gestió de les cures, l’impacte de la crisi sobre les condicions de vida de les dones i la transversalització de la perspectiva de gènere a la política pública.

Descripció de l’assignatura

En l’assignatura d’Economia feminista es duu a terme un recorregut pels principals debats conceptuals que han canviat la manera d’entendre l’economia a partir de l’emergència del treball domèstic i de cures fins a arribar a l’actual paradigma de la sostenibilitat de la vida. En aquest marc s’introdueix l’anomenada economia de les cures per a analitzar l’actual organització social respecte a les cures, els diferents agents que participen i les tensions existents entre aquests.

Taller d’empoderament (12h)

Maden Castillo

Formadora/Consultora en Comunicació, Lideratge i Igualtat. Especialitat: Habilitats comunicatives amb perspectiva de gènere en l’àmbit laboral. Lideratge femení. Lideratge transformacional. Apoderament de les dones a través de la comunicació. Millora del clima social a les empreses i organitzacions amb nous models de lideratge. Emprenedora, amb 35 anys d’experiència a empreses privades i l’administració pública. Creadora de sessions formatives on ens treballen i milloren les habilitats comunicatives, de lideratge i per la gestió de la igualtat i la diversitat. Llarga trajectòria en el moviment de dones: Co-fundadora del grup DAIA, del grup Dones Divergents i de la primera ràdio lliure de gràcia. Membre de la Xarxa de Dones Emprenedores i Empresàries de l’Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç i del Consell de les Dones de Barcelona i del Cercador d’Expertes de l’ICD. 

Descripció de l’assignatura

 • Canvi de paradigma a les organitzacions.
 • Lideratge. Autolideratge.
 • Apoderament personal i col·lectiu.
 • Eines útils per una comunicació eficaç.
 • Comunicació verbal i no verbal.
 • Diferencies comunicatives dones i homes.
 • Ambivalència davant el poder.
 • Autoconeixement comunicatiu.
Aquest taller vol dotar a les persones participants de les eines per millorar i créixer les seves competències de relació, comunicació i auto lideratge des d’una perspectiva de gènere.