MÒDUL 6.  Representació de gènere a la publicitat i altres discursos gràfics

Aquest mòdul analitza el discurs publicitari i la diferent representació de gènere que se’n deriva,  examina la tasca de les agències de publicitat a la vegada que s’apropa a altres discursos gràfics com són les publicacions sectorials per dones i homes, la literatura, l’humor i el còmic.

ASSIGNATURES

1. Cos i textualitat | Meri Torras (4h)

El cos com a text significatiu. Introducció a la narrativa del cos. El cos és el lloc per a la identitat entesa sobretot com l’articulació de gènere, raça, classe i identitat sexual, el text que resulta de la inscripció i reinscripció dels discursos culturals. Com llegim i com podem llegir el cos en les informacions periodístiques.

2. Videoclip com a gènere i producte audiovisual| Gerard Casas (4h)

.Anàlisi de videoclips des de la perspectiva de gènere: rols de gènere i representacions, sexualització de les dones, violència sexual, gènere i raça, relacions sexoafectives, masculinitat i identitats/expressions de gènere no normatives. Els casos d’MTV, l’indie español, la new wave i altres estils al llarg de la història. Pràctiques transformadores.

3. Estudi de campanyes de sensibilització en matèria de diversitat de gènere | Gerard Casas (2h)

Estudi de campanyes de sensibilització en matèria de diversitat de gènere: de la institució al sector associatiu  Tipus de campanyes: per qui, per a qui, com. Heteronormativitat, capitalisme rosa, pinkwashing i homonacionalisme a campanyes comercials i promocionals d’esdeveniments relacionats amb la diversitat sexual: dels creuers gay-friendly a les macrofestes. Exemples inclusius. Introducció a les estratègies de comunicació de guerrilla.

4. Publicitat exterior i dones | Joana Gallego (2h)

La publicitat exterior és la que trobem en qualsevol tanca, cartell, pasquí, comerç, vitrina, túnel de metro o autobús. No la podem obviar perquè es dirigeix a tots i a ningú en concret. Està allà, estàtica, proposant-nosa models impossibles d’assolir. En aquesta assignatura analitzarem l’abast i impacte que té la publicitat així com el perquè resulta tan desapercebuda.

5. Les agències de publicitat i la seva responsabilitat social |  David Roca (4h)

Creativitat publicitària i gènere. Anàlisis de l’estructura de les agències de publicitat. Possibilitats i dificultats de canvi en les agències de publicitat. La presència femenina i el seu poder publicitari. Evolució del sector.

6. La representació de ‘l’altre’ als mitjans de comunicació |  Pol Galofré (4h)

Les pel·lícules, sèries i mitjans audiovisuals acostumen agenerar realitats, difondre idees i modelar l’imaginari col·lectiu. Poden ser una eina important per guanyar visibilitat per a les minories, però en la majoria dels casos juguen a la contra. Si ens parem a pensar, les vegades que es representen altres sexualitats, identitats o orientacions són tan escasses que sovint faríem una festa només pel fet de ser nombrades. Però a quin preu?

Per aprofundir i entrenar la mirada es visionaran i comentaran fragments de pel·lícules i sèries de televisió fent un petit recorregut des dels inicis del cinema per veure com s’ha representat a “l’altre” en aquest procés. Un exercici de revisió crítica per veure com representem nosaltres allò que ens és aliè o com moltes vegades prenem per certes aquelles coses que veiem en pantalla sense adonar-nos que poden ser una part molt petita de la realitat.

7.  La presència de les dones a la literatura,  l’humor i el còmic |  Isabel Franc (6h)

Introducció a la literatura humorística escrita per dones. Humor i gènere. La manca de tradició femenina en el gènere humorístic i el còmic. Possibilitats de l’humor com a acte subversiu.