MÒDUL 7: Contextos Socials i Mitjans de comunicació I (Salut, Multiculturalitat, Religió i diversitat afectiva)

Aquest mòdul reflexiona sobre diferents aspectes normatius que han conformat la base de la nostra societat i establert l’asimetria de gènere: el paper de la salut, la religió o la diversitat sexoafectiva. 

Els mitjans oculten o tergiversen la realitat d’altres feminismes allunyats d’Occident. Treballarem el feminisme decolonial: arrels, cossos, territoris i lluites així com la representació de la diversitat de dones (llatines, afrodescendents, musulmanes…).

CONTINGUTS

  • Feminisme decolonial: arrels, cossos, territoris i lluites.
  • Les migrades als mitjans, doblement nouvingudes.
  • Com afronten els mitjans la salut de les dones.
  • El fet religiós des d’una perspectiva de gènere.
  • Sexualitat, noves relacions sexoafectives.
  • Polítiques afectives i mitjans de comunicació.
  • Islamofòbia en els mitjans i en els cossos.

CALENDARI

S’impartirà del 30 de març al 29 d’abril de 2021, els dimarts i dijous de 16:00 a 20:15h i dimecres de 16:00 a 19:00h.

ASSIGNATURES

Feminisme decolonial: arrels, cossos, territoris i lluites (4h)

Sara Cuentas

Va néixer al Perú, d’arrels ancestrals quítxues i guayocundas. Feminista decolonial, antiracista i defensora de drets humans de les dones de pobles originaris. Periodista i investigadora social i autora de la metodologia Anàlisi Decolonial per al Canvi, eina analítica, pedagògica, de recerca, planificació i avaluació de programes socials i polítiques públiques. Considera fonamental revalorar el coneixement situat al mateix nivell que l’acadèmic. És formadora en diverses entitats públiques i privades sobre polítiques feministes i anàlisi feminista decolonial. Actualment, impulsa accions internacionals d’incidència per a donar suport a la demanda de debò, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades al Perú. És autora de diverses publicacions feministes i redactora per a diversos mitjans de comunicació escrita. És coordinadora pedagògica de l’Escola Feminista Decolonial de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament a Catalunya.

Descripció de l’assignatura

L’assignatura desenvolupa una mirada retrospectiva a les referents històriques decolonials d’Amèrica Llatina, aquelles que van obrir camí vindicatiu en aquest corrent. També, es fonamentarà l’anàlisi i els sabers des de la crítica decolonial feminista per a comprendre com i per què es construeix aquesta aposta teòrica i pràctica. A més, identifica les principals lluites, resistències i vindicacions de les feministes decolonials. Fa un repàs de l’acció vindicativa de defensores i activistes d’Amèrica Llatina, fixant el focus analític en la dualitat transformadora de la Decolonització feminista: territori cos / territori terra.

Les ‘altres’ del discurs informatiu: Dones migrades i racialitzades als mitjans (4h)

Joana García Grezner

Periodista, investigadora i formadora experta en gènere i comunicació i activista feminista.  Membre de l’equip de recerca d’ORIGEN (Observatori Regular de la Igualtat de Gènere als Noticiaris) i de la redacció de Pikara Magazine, revista on line de periodisme feminista,  és  col·laboradora de mitjans catalans com La Directa, Catalunya Ràdio o Més 3/24,.

Ha impartit formacions al Col·legi de Periodistes de Catalunya, COM Ràdio, Boca Ràdio i els Seminaris de Comunicació i Conflictes Propers 2013-2014 i 2016 de l’MPDL, entre altres.  Fou associada a la Xarxa d’Expertes i Experts en Comunicació i Gènere del PNUD-Amèrica Llatina i Carib, de l’ Àrea Pràctica de Gènere per a Amèrica Llatina i el Carib del PNUD per al període 2012-2013 i cofundadora  de La Independent-Agència de Notícies amb Visió de Gènere, on va dissenyar i coordinar la formació Dones migrants, dones amb drets: introducció a la informació amb perspectiva de gènere,classe i ètnia, distingida com a bona pràctica en la gestió de la migració femenina andina pel Fons Abriendo Mundos de la UE.

Ha treballat més d’una dècada com a responsable de comunicació d’organitzacions dedicades a la promoció dels drets de les dones i l’equitat de gènere com Calala-Fons de Dones, Ca la Dona, la Federació de Planificació Familiar Estatal o la Plataforma d’ONG de VIH/Sida de Catalunya.

És coautora de la recerca Sabers i Pràctiques Feministes: una aproximació al moviment feminista català i Femení Plural: les dones a l’Economia Cooperativa  i membre de la Xarxa Internacional de  Periodistes amb Visió de Gènere i participa activament al moviment feminista.

Descripció de l’assignatura

La majoria de mitjans de comunicació expliquen el món amb una mirada androcèntrica i per tant, sexista, classista i racista, la qual cosa explica que les dones i les persones amb opcions sexuals i identitats de gènere no hegemòniques apareguem poc, i quan ho fem, és amb rols poc diversos, menys valorats que els que exerceixen els homes arquetípics i per tant, representades de forma estereotipada. Si som migrades, racialitzades o formem part de sectors de població en situació de vulneració de drets, la discriminació i estereotipació és encara major. En l’assignatura analitzarem exemples d’aquestes tendències de representació, coneixerem propostes de representació alternatives que han impulsat les persones i grups invisibilitzats i estereotipats i debatrem sobre quines narratives i formes de representació transformadores podem i volem construir per a generar nous imaginaris informatius.

Exòtiques, salvatges, sotmeses i calentes: les dones llatinoamericanes en els mitjans de comunicació, aquí i allà. (4h)

Jessica González

Politòloga, postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament (UPF, Barcelona), especialitzada en Interculturalitat i Comunicació pel canvi Social (Ohio University, USA). Ha participat com a investigadora i consultora en projectes internacionals amb diverses poblacions en temes d’interculturalitat, comunicació, perspectiva de gènere, emprenedoria i Salut Pública. Actualment exerceix com a directora de Projectes d’Interculturalitat del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAi). Formadora en interculturalitat amb èmfasi en perspectiva decolonial, empoderament femení i juvenil.

Descripció de l’assignatura

Proposem generar una reflexió crítica sobre la representació de les dones llatinoamericanes als mitjans de comunicació, aquí i allà. Per això serà necessària una revisió de la colonialitat i el racisme sobre el qual ens construïm com a dones a Amèrica Llatina. Finalment, discutirem com tots aquests factors operen quan es realitza un procés migratori.

El pensament monògam: L’amor com a guerra (2h)

Brigitte Vasallo

Escriptora, periodista i mediadora intercultural especialitzada en islamofòbia i activista de les relacions sexe-afectives no-normatives. Col.laboradora de eldiario.es, Diagonal, La Directa i Pikara Magazine, entre d’altres. En la seva feina contra la islamofòbia, participa de Red Musulmanas i de RIQE (Red de Inclusión de lo Queer en las Espiritualidades). És docent a l’àrea d’interculturalitat d’Educaislam i ha donat cursos i tallers al Pla Barcelona Interculturalitat i a la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento del Ayuntamiento de Gasteiz, entre d’altres.  També és dinamitzadora del projecte d’investigació i pensament amorós crític #OccupyLove: per una revolució dels afectes. En aquest marc, ha donat nombroses ponències i tallers a universitats, institucions i associacions de l’Estat espanyol, i els seus articles estan traduïts a varies llengües.

Descripció de l’assignatura

La monogàmia s’entén com la unió de dues persones a causa de la mirada colonial i patriarcal de l’antropologia del segle XIX. La monogàmia no és qüestió de números, sinó de dinàmiques. I les dinàmiques monògames van molt més allà de les vides privades: són una manera de mirar i construir el món.

Dones musulmanes (6h)

Hallar Abderrahaman

Diplomada i graduada en Treball social, màster en igualtat i gènere, màster en cultura de pau, conflictes, educació i drets humans, màster en professorat d’educació secundària, (Universitat de Màlaga). És doctoranda en Treball social en la Universitat Rovira i Virgili. Actualment treballa en un servei d’atenció i recuperació per a dones víctimes de violència de la Generalitat de Catalunya. Activista i investigadora  sobre el racisme i la islamofòbia. Ha publicat diversos articles, entre ells, “El paper de les musulmanes en el canvi social”, i “Woman and Isis: social diagnosi and interventions”.

Descripció de l’assignatura

En aquest mòdul s’abordarà el paper de les dones musulmanes des dels inicis de l’islam, així mateix la configuració de la idea que tenim sobre l’islam i la dona. Com són representades les dones musulmanes en els mitjans de comunicació i la seva relació amb la construcció dels estereotips sobre aquestes?

S’intentarà abordar un anàlisi sobre el paper i les lluites que duen a terme, així com una aproximació a la seva realitat.

Polítiques afectives i mitjans de comunicació (4h)

Brigitte Vasallo

Escriptora, periodista i mediadora intercultural especialitzada en islamofòbia i activista de les relacions sexe-afectives no-normatives. Col.laboradora de eldiario.es, Diagonal, La Directa i Pikara Magazine, entre d’altres. En la seva feina contra la islamofòbia, participa de Red Musulmanas i de RIQE (Red de Inclusión de lo Queer en las Espiritualidades). És docent a l’àrea d’interculturalitat d’Educaislam i ha donat cursos i tallers al Pla Barcelona Interculturalitat i a la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento del Ayuntamiento de Gasteiz, entre d’altres.  També és dinamitzadora del projecte d’investigació i pensament amorós crític #OccupyLove: per una revolució dels afectes. En aquest marc, ha donat nombroses ponències i tallers a universitats, institucions i associacions de l’Estat espanyol, i els seus articles estan traduïts a varies llengües.

Descripció de l’assignatura

Les dissidències sexe-afectives són l’últim objecte de captura per part de la normativitat i els sistemes repressius i excloents. L’ells i el nosaltres s’articula entorn de la llibertat de les minories sexuals i afectives. Però quines llibertats? quines minories? I a quin preu?

Gènere i salut (2h)

Irina Pejó Muntané

Graduada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Art-teràpia per l’escola Inter-Art. Participa activament en la lluita feminista a nivell sanitari i artístic. Actualment investiga el clown com a eina d’empoderament per a les dones.

Descripció de l’assignatura

En aquesta assignatura analitzarem la construcció del model mèdic hegemònic, el concepte de dona utilitzat en la medicina, donarem visibilitat a les discriminacions presents en l’atenció sanitària per motiu de gènere així com a la creació de noves malalties. Finalment farem un recorregut per la medicalització de diferents processos naturals com la menstruació, embaràs, part i menopausa.

La opció de l’assexualitat (3h)

ACA (A. catalana d’assexuals)

 

Taller de islamofòbia (9h)

Brigitte Vasallo

Escriptora, periodista i mediadora intercultural especialitzada en islamofòbia i activista de les relacions sexe-afectives no-normatives. Col.laboradora de eldiario.es, Diagonal, La Directa i Pikara Magazine, entre d’altres. En la seva feina contra la islamofòbia, participa de Red Musulmanas i de RIQE (Red de Inclusión de lo Queer en las Espiritualidades). És docent a l’àrea d’interculturalitat d’Educaislam i ha donat cursos i tallers al Pla Barcelona Interculturalitat i a la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento del Ayuntamiento de Gasteiz, entre d’altres.  També és dinamitzadora del projecte d’investigació i pensament amorós crític #OccupyLove: per una revolució dels afectes. En aquest marc, ha donat nombroses ponències i tallers a universitats, institucions i associacions de l’Estat espanyol, i els seus articles estan traduïts a varies llengües.

Descripció de l’assignatura

La paraula “islamofòbia” ha adquirit un lloc central en les portades dels nostres diaris, en les nostres converses, en les nostres opinions…

Més enllà de les visions personals, la islamofòbia és un eix d’opressió i una categoria d’anàlisi reconeguda internacionalment que hem d’incorporar amb urgència en els nostres currículums acadèmics i intel·lectuals per a així poder realitzar lectures ajustades i descolonitzades dels conflictes geopolítics, de la composició de les nostres societats i de la construcció de les nostres identitats col·lectives.

Aquest curs combina les eines de l’anàlisi i de la mediació intercultural, proposant un doble eix: l’adquisició de coneixements sobre l’islam en les seves dimensions culturals, polítiques i identitàries, la mirada postcolonial i les pràctiques tant d’anàlisis com de descentrament amb perspectiva post-identitària.