PRÀCTIQUES

Cada mòdul conté 12h de pràctiques que pretenen dotar de les eines necessàries per a posicionar-se com a professionals en el mercat laboral, a la vegada que ajuden a apoderar-se a nivell personal.

Les pràctiques són tallers on es treballarà amb Internet però també exercicis d’empoderament o ideació de campanyes i/o projectes que puguin ser oferts a les empreses i institucions.