Treball a l’aula 2019-2020

Construint mitjans feministes

Llenguatge no sexista

Taller redacció periodística